Tazhinkulova, P., Кurmanbayeva, M., & Almerekova, S. (2016). Қазақстанның оңтүстік-шығысында күріш өсімдігінің анатомиялық құрылысына тамшылтып суғару технологиясының әсері. Eurasian Journal Of Ecology, 43(1/1). Retrieved from http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/707