Tazhinkulova, P., Кurmanbayeva, M., AND Almerekova, Sh.. " Қазақстанның оңтүстік-шығысында күріш өсімдігінің анатомиялық құрылысына тамшылтып суғару технологиясының әсері" Eurasian Journal of Ecology [Online], Volume 43 Number 1/1 (29 April 2016)