Temirbayeva, K., Mamutov, Z., Bazarbayeva, T., & Kerimkulova, A. 2016 Apr 29. Филогеографиялық зерттеулерге қысқаша шолу. Eurasian Journal of Ecology. [Online] 43:1/1