Batayeva, D., Dyuskalieva, G., Ussenbekov, B., Kazkeev, D., Zhanbyrbaev, E., & Kakimbek, A. (2016). Онтогенездің ерте даму сатысында әртүрлі типті тұздану жағдайында күріш сорттары мен гибридтерінің төзімділігін бағалау. Eurasian Journal Of Ecology, 43(1/1). Retrieved from http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/718