Batayeva, D., G. U. Dyuskalieva, B. N. Ussenbekov, D. T. Kazkeev, E. A. Zhanbyrbaev, & A. Kakimbek. " Онтогенездің ерте даму сатысында әртүрлі типті тұздану жағдайында күріш сорттары мен гибридтерінің төзімділігін бағалау." Eurasian Journal of Ecology [Online], 43.1/1 (2015): n. pag. Web. 26 May. 2018