Batayeva, D., Dyuskalieva, G., Ussenbekov, B., Kazkeev, D., Zhanbyrbaev, E., AND Kakimbek, A.. " Онтогенездің ерте даму сатысында әртүрлі типті тұздану жағдайында күріш сорттары мен гибридтерінің төзімділігін бағалау" Eurasian Journal of Ecology [Online], Volume 43 Number 1/1 (29 April 2016)