Mamataeva, A., O. A. Zubova, & A. Zh. Khamitov. " Атмосфералық ауаның сынаппен улануы кезіндегі организм төзімділігінің өзгеруі." Eurasian Journal of Ecology [Online], 43.1/1 (2015): n. pag. Web. 26 May. 2018