Mukanova, G., Musa, K., Bazarbaeva, T., AND Tyimebeva, B.. " Күріш өсіретін топырақты суға бастыру кезінде байқалатын өзгерістер" Eurasian Journal of Ecology [Online], Volume 43 Number 1/1 (29 April 2016)