Harmony of mineral in subsoil

  • Н. М. Kassymkanova Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • М. В. Nurpeisova Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева
  • D. Zh. Bastaubaeva Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • G. К. Dzhangulova Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • G. К. Baydauletova Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Abstract

The paper presents the results confirming the earlier findings of Vernadsky, there are laws of nature and the harmony of the subsoil.

References

1 Vernadskij V.I. Biosfera i noosfera. M. Nauka. 1989
2 Mashanov A.Zh. O garmonii nedr//Materialy Vsesojuznoj konferencii po mehanike gornyh porod.- Almaty, 19857-230-235.
3 A.Mashani. Al’-Farabi i sovremennaja nauka.-Almaty: KazNTU, 2007.-219 s.
4 Nurpeisova M.B., Kasymkanova H.M. Deformirovanie massiva gornyh porod na kar’erah// Markshejderskij vestnik. - Moskva, FGUP Giprocvetmet, 2006. - №3.- S. 51 – 52.
5 Nurpeisova M.B, Kasymkanova H.M. Monografija Ustojchivost’ bortov rudnyh kar’erov i otvalov - Almaty, KazNTU, 2006. – 131 s.
6 Nurpeisova M.B., Kasymkanova H.M. Izmenenie prochnostnyh svojstv gornyh porod s glubinoj ih zaleganija // Materialy HVII Mezhdunarodnoj nauchnoj shkoly im. Akademika S.A. Hristanovicha. - Krym, Alushta, 2007. – S. 232 – 234 .
7 Nurpeisova M.B. Geomehanika rudnyh mestorozhdenij Kazahstana.-Almaty: KazNTU, 2012.-324 s.
Published
2016-01-14
How to Cite
KASSYMKANOVA, Н. М. et al. Harmony of mineral in subsoil. Eurasian Journal of Ecology, [S.l.], v. 38, n. 2/1, jan. 2016. ISSN 2617-7358. Available at: <http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/106>. Date accessed: 26 may 2019.
Section
В.И.ВЕРНАДСКИЙ-НООСФЕРНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Keywords

Solid; rocks; minerals; harmony; building blocks