Resources medicinal plants of Zhetysusky Alatau

  • D. K. Aidarbaeva Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Abstract

Data on stocks of raw materials wild-growing simples are provided in article (Aconitum monticola Steib. Delphinium dictyocarpum DC. Ephedra eguisetina Bunge. Hypericum perforatum L. Origanum vulgare L. Achillea millefolium L. Hippophae rhamnoides L. Bupleurum aureum Fisch. etc.) on ridge Zhetysusky Ala Tau possibilities of their rational use also are shown.

References

1 Metodika opredeleniya zapasov lekarstvennyx rastenij.– m.,1986.– 50 s.
2 Ponyatovskaya V.M. Uchet obiliya i osobennosti razmeshheniya vidov v estestvennyx rastitelnyx soobshhestvax // Polevaya geobotanika. – t.3.- m.-l.,1964.- s. 237.
3 Korchagin A.A. Vidovoj (fl oristicheskij) sostav rastitelnyx soobshhestv i metody ego izucheniya // Polevaya geobotanika. T.3. m.-l., 1964. – s.39-60.
4 Ajdarbaeva D.Қ. Қazaқstannyң oңtүstіgі men shyғysyndaғy өsіmdіk қorlarynyң қazіrgі zhaғdajy: biol. ғylym.dok. avtoref... – Almaty, 2010. – 52 b.
5 Atlas arealov i resursov lekarstvennyx rastenij Kazaxstana.– Almaty,1994. – 166 s.
6 Ajdarbaeva D. K. Efedra xvoshhevaya v dzhungarskom alatau. //Materialy mezhdunarodnoj nauchnou konferencii, posvyashhennoj pamyati botaknikov-resursovedov, chlena-korrespondenta nan rk, d.b.n.,
professora M.K.Kukenova, v svyazi s 60-letiem so dnya rozhdeniya i d.b.n. V.P.Mixajlovoj, v svyazi s 90-letiem so dnya rozhdeniya. – Almaty, 2000. – s.16-17.
7 Ajdarbaeva D.K. Efedra xvoshhevaya i sovremennoe sostoyanie ee populyacij v Dzhetysujskom Alatau // Vestnik Kaznpu.- Seriya estestvenno – Geografi cheskie nauki. – 2006.- №2(10).– s. 8-10.
8 Ajdarbaeva D.K. Istoriya stanovleniya i perspektivy razvitiya botanicheskogo resursovedeniya v Kazaxstane// «Aktualnye problemy botanicheskogo resursovedeniya» trudy mezhdunarodnoj nauchnoj
konferencii, posvyashhennoj 70 – letiyu chlen-korr. nan rk, d.b.n. M.K.Kukenova(12-13 maya 2010g.). – Almaty, 2010. – s.10-14.
Published
2016-01-14
How to Cite
AIDARBAEVA, D. K.. Resources medicinal plants of Zhetysusky Alatau. Eurasian Journal of Ecology, [S.l.], v. 37, n. 1, jan. 2016. ISSN 2617-7358. Available at: <http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/31>. Date accessed: 27 may 2019.

Keywords

Medicinal plants; raw materials stocks; production stocks; rational use; volume of annual preparations.