Новые данные о фауне моллюсков семейства Bithyniidae Gray, 1857 (Gastropoda, Pectinibranchia) водоемов Северного Казахстана

  • Е. А. Лазуткина Омская государственная медицинская академия
  • С. И. Андреева Омская государственная медицинская академия
  • Н. И. Андреев Омская государственная медицинская академия

Abstract

Бұл мақалада Солтүстік Қазақстандағы Bithyniidae тұқымдастарының ұлулар әлемін зерттеу тарихы талданылды және аймақтың сутоғандарында Bithyniidae табу туралы жаңа мәліметтер келтіріледі. Бүгінгі таңда аймақтың сутоғандарындағы ұлулар тұқымдастарының әлемінде Bithynia tentaculata L., 1758; B. decipiens (Millet, 1843); B. curta
(GarnierinPicard, 1840); Opisthorchophorus baudonianus (Gassiez, 1859);
O. troscheli (Paasсh, 1842; O. abacumovae Andreeva et Starobogatov, 2001; Paraelona socialis (Westerlund, 1886) үш текке қатысты 7 түр бар. Ұлуларды жинау ОмМПУ жанындағы Сібір су ұлулары Мұражайының
тұщы сулық жоталы желбезекті ұлулар коллекциясында сақталынатын сандық және сапалық жинаулар ретінде ұсынылады және Солтүстік Қазақстан, Ақмола және Қостанай облыстары шектеулерінде орналасқан әртүрлі 29 сутоғанын қамтиды. Ұлулардың әрбір түрін табу туралы мәліметтер кестеде әрбір тоғаннан дана санын көрсете отырып келтірілген. Түрлердің сипаттамасы келтірілген: Солтүстік Қазақстан сутоғандарында барынша кең таралғандар және барынша аз кездесетін түрлері көрсетілген; Солтүстік Қазақстан сутоғандары мен Омскі облысы сутоғандарында Bithyniidae әлемінің түрлік алуандылық
ұқсастықтары және таксономикалық жақындықтары қарастырылған. Мақалада Bithyniidae тұқымдасы ұлуларының барлық кездескен түрлерінің фотосуреттері келтірілген
Published
2016-01-14
How to Cite
ЛАЗУТКИНА, Е. А.; АНДРЕЕВА, С. И.; АНДРЕЕВ, Н. И.. Новые данные о фауне моллюсков семейства Bithyniidae Gray, 1857 (Gastropoda, Pectinibranchia) водоемов Северного Казахстана. Eurasian Journal of Ecology, [S.l.], v. 34, n. 2, jan. 2016. ISSN 2617-7358. Available at: <http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/456>. Date accessed: 26 may 2019.
Section
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Keywords

фауна; моллюски; семейство Bithyniidae;