Habibi A., Zayadan B.K., Baizhigitova A., Alemyar S., Bauyenova M.O. The effect of isolated cyanobacteria on rice seed germination and growth

Department of Biology and Biotecnology al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty 2Dеpartment of Agronomy, Faculty of Agriculture, Baghlan University, Afghanistan, Baghlan, e-mail: ainullah.habibi1@yahoo.com

  • Habibi A .

Abstract

Цианобактериялар топпырақтың құнарлылығына үлкен үлесін қосады. Цианобактерияларөсімдіктердің жоғары деңгейде өсіп дамуына әсер ететіндігі жайлы мәліметтер бар. Әлембойынша цианобактериялардың күріштің өсуіне және топыраққа әсері жайлы жұмыстар өтекөп кездеседі, дегенмен Ауғанстанда бұл зерттеулер өте аз жүргізілген. Бұл зерттеуде Anabaena sp. цианобактериясы Ауғанстанның Бағлан қаласы провинциясының топырағынан бөлініпалынды. Бөлініп алынған Anabaena sp.цианобактериясы құйылған ыдыста, Ауғанстанның үштүрлі күріштері екі сағат бойы ұсталынды. 10 тәуліктен соң, цианобактерия экстрактісіндеұсталынған күріш дәндерінің, өсімдіктің ұзындығы және тамыр ұзындығы, суда ұсталынғандәндермен салыстырғанда, артқаны байқалады. Тәжірибенің келесі кезеңінде күріш дәндеріцианобактериямен байытылған топырақта және сумен байытылған топырақтарда өсірілді. 12тәулік өткен соң цианобактериямен байытылған топырақта өскен өсімдіктің, сумен байытылғантопырақта өскен өсімдіктен ұзындығымен, морфологиясы бойынша әртүрлілігін көрсетеді.Сондықтан, Anabaena sp цианобактериясы Ауғанстанның күріш алқаптарына тиімді биотыңайтқышретінде ұсыныла алады.Түйін сөздер: цианобактерия, инокуляция, биотыңайтқыш, Баглан, Шамарқ, Чашмайшир
Published
2017-11-05
How to Cite
., Habibi A. Habibi A., Zayadan B.K., Baizhigitova A., Alemyar S., Bauyenova M.O. The effect of isolated cyanobacteria on rice seed germination and growth. Eurasian Journal of Ecology, [S.l.], v. 51, n. 2, p. 114-122, nov. 2017. ISSN 2617-7358. Available at: <http://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/772>. Date accessed: 21 mar. 2019.
Section
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ