ЕРКЕБАЕВА, ., МАЖРЕНОВА, ., & ДЖАЛГАСБАЕВА, . (2016). ПОЛИМЕРЛІ ПЛЕНКА ӨНДІРІСІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІН НЕГІЗДЕУ. Вестник КазНУ. Серия экологическая, 30(1). Получено с https://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/5