A Review on Metagenomic Approaches to Assess Microalgal Diversity: Options & Challenges

  • Demirbağ Z., Zayadan K.B., Balouch H., Sadvakasova A.K., Bolatkhan K., Karabekova A.N., Kozhan D. Karadeniz Technical University, Turkey, Trabzon, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty

Abstract

саласындағы негізгі жетістіктерге тоқталамыз, негізгі метагеномика әдістері мен деректерқорының статистикасын ұсынамыз, сондай-ақ метагеномика саласындағы мүмкіндіктерді,проблемалары мен перспективаларын талқылап, әр түрлі экожүйелерде микробалдырлардыңәртүрлілігін талдауға ерекше назар аударамыз.Түйін сөздер: микробалдырлар, метагеномика, биоалуантүрлілік, ампликон, филогенетика,профильдеу
Published
2019-06-25
How to Cite
KARABEKOVA A.N., KOZHAN D., Demirbağ Z., Zayadan K.B., Balouch H., Sadvakasova A.K., Bolatkhan K.,. A Review on Metagenomic Approaches to Assess Microalgal Diversity: Options & Challenges. Eurasian Journal of Ecology, [S.l.], v. 59, n. 2, p. 4-22, june 2019. ISSN 2617-7358. Available at: <https://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/982>. Date accessed: 21 july 2019.
Section
ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ