Байқоңыр ғарыш айлағының Қызылорда облысының демографиялық жағдайына әсері. Влияние космодрома «Байконур» на демографическую ситуацию Кызылординской области.

  • Zh. R. Toregozhina Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
  • B. S. Kerimbay Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
  • M. K. Kambarova Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,

Аннотация

Бұл мақалада бір кездері Қазақстанның інжу-маржаны атанған көгілдір су айдыны Арал теңізі бар Қызылорда облысының қазіргі экологиялық жағдайының демографияға әсері қарастырылған. Облыс аумағында әлемдегі ең ірі әскери-ғарыштық, ғылыми-техникалық, өндірістік кешен «Байқоңыр» ғарыш айлағы орналасқандықтан, экологиялық дағдарыс осы кешеннің жұмысымен байланысты қарастырылды.

В статье рассматривается влияние экологических проблем на демографическую ситуацию Кзылординской области, где в недавнем прошлом находилась жемчужина Казахстана – Аральское
море. В связи с тем, что на территории области находится самый крупный в мире военно-космический, научно-технический, производственный комплекс «Байконур», экологический кризис рассматривается с его деятельностью.

Литература

1. Алишева К.А. Экология: учебник.– Алматы: Nurpress, 2012.
2. «Өңірдің әлеуметтік саласындағы негізгі көрсеткіштер» статистикалық жинақ. Қызылорда облысының Статистика депертаментінің мәліметтері. – 2012.
3. Асқарова Г.Ш., Кенжеева Ж.С. Қызылорда облысы тұрғындары денсаулығының әлеуметтік-экологиялық жағдайларымен байланысы. Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дің 75 жылдық мерейтойына арналған конференциясы еңбектер жинағы. – Қызылорда, 2012.
4. О демографической ситуаций в Кызылординской области. Қызылорда облысының статистика басқармасы. –Қызылорда, 2004.
5. Қызылорда облысының әлеуметтік – экономикалық дамуы. Қызылорда облысының статистика басқарамасы.– Қызылорда, 2010.
6. Қызылорда облысының 2011-2015 жылдарға арналған даму бағдарламасы. Қызылорда облыстық мәслихатының 2011 жылғы 23 желтоқсандағы № 343 IIL шешімімен бекітілген.
Как цитировать
TOREGOZHINA, Zh. R.; KERIMBAY, B. S.; KAMBAROVA, M. K.. Байқоңыр ғарыш айлағының Қызылорда облысының демографиялық жағдайына әсері. Влияние космодрома «Байконур» на демографическую ситуацию Кызылординской области.. Вестник КазНУ. Серия экологическая, [S.l.], v. 41, n. 2, jan. 2016. ISSN 2617-7358. Доступно на: <https://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/291>. Дата доступа: 06 mar. 2021
Раздел
ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА БИОТУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Ключевые слова

ғарыш айлағы; ғарыштық ұшырулар, гептил, халықтың табиғи өсімі, әлеуметтік мәні бар аурулар; денсаулық көрсеткіштері; космодром; космические старты; гептил; естественный прирост населения; социально-значимые заболевания; показатели здоровья;